Comprehensive histopathological diagnostics of aggressive B-cell lymphomas based on the updated criteria of the World Health Organisation's 2017 classification.

Szumera-Ciećkiewicz A, Rymkiewicz G, Grygalewicz B, Jesionek-Kupnicka D, Gruchała A, Ziarkiewicz-Wróblewska B, Gałązka K, Reszeć J, Borg K, Prochorec-Sobieszek M.

A novel, dual pan-PIM/FLT3 inhibitor SEL24 exhibits broad therapeutic potential in acute myeloid leukemia.

Czardybon, Windak, Gołas, Gałęzowski, Sabiniarz, Dolata, Salwińska, Guzik, Zawadzka, Gabor-Worwa, Winnik, Żurawska, Kolasińska, Wincza, Bugaj, Danielewicz, Majewska, Mazan, Dubin, Noyszewska-Kania, Jabłońska, Szydłowski, Sewastianik, Puła, Szumera-Ciećkiewicz, Prochorec-Sobieszek, Mądro, Lech-Marańda, Warzocha, Tamburini, Juszczyński, Brzózka.

Efficacy of neoadjuvant hypofractionated radiotherapy in patients with locally advanced myxoid liposarcoma.

Koseła-Paterczyk, Szumera-Ciećkiewicz, Szacht, Haas, Morysiński, Dziewirski, Prochorec-Sobieszek, Rutkowski.

The long-term treatment outcomes of adult osteosarcoma.

Ługowska, Pieńkowski, Szumera-Ciećkiewicz, Koseła-Paterczyk, Teterycz, Głogowski, Kozak, Klimczak, Falkowski, Rutkowski.

Entezopatie i zapalenie entez. Część II. Diagnostyka
obrazowa.

Iwona Sudoł-Szopińska, Brygida Kwiatkowska,
Monika Prochorec-Sobieszek, Grzegorz Pracoń,
Marta Walentowska-Janowicz, Włodzimierz Maśliński.

DOI: 10.15557/JoU.2015.0017

Entezopatie i zapalenie entez. Część I. Etiopatogeneza.

Iwona Sudoł-Szopińska, Brygida Kwiatkowska,
Monika Prochorec-Sobieszek, Włodzimierz Maśliński.

DOI: 10.15557/JoU.2015.0006.

Role of Chlamydia pneumoniae in the
pathogenesis of hypertrophy and adenoid
tissue inflammation in children.

Anna Bielicka, Beata Zielnik-Jurkiewicz, Edyta Podsiadły, Monika Prochorec-Sobieszek, Joanna Rogulska, Urszula Demkow.

Rheumatoid arthritis bone marrow
environment supports Th17 response
.

Ewa Kuca-Warnawin, Weronika Kurowska, Monika Prochorec-Sobieszek, Anna Radzikowska, Tomasz Burakowski, Urszula Skalska, Magdalena Massalska, Magdalena Plebańczyk, Barbara Małdyk-Nowakowska, Iwona Słowińska, Robert Gasik and Włodzimierz Maśliński.

MEK Inhibition Sensitizes Precursor B-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia (B-ALL) Cells to Dexamethasone through Modulation of mTOR Activity and Stimulation of Autophagy.

Polak A, Kiliszek P, Sewastianik T, Szydłowski M, Jabłońska E, Białopiotrowicz E, Górniak P, Markowicz S, Nowak E, Grygorowicz MA, Prochorec-Sobieszek M, Nowis D, Gołąb J, Giebel S, Lech-Marańda E, Warzocha K, Juszczyński P.

PLoS One. 2016 May 19;11(5):e0155893. doi: 10.1371/journal.pone.0155893. eCollection 2016.

 

FOXO1 is a TXN- and p300-dependent sensor and effector of oxidative stress in diffuse large B-cell lymphomas characterized by increased oxidative metabolism.

Sewastianik T, Szydłowski M, Jabłońska E, Białopiotrowicz E, Kiliszek P, Górniak P, Polak A, Prochorec-Sobieszek M, Szumera-Ciećkiewicz A, Kamiński TS, Markowicz S, Nowak E, Grygorowicz MA, Warzocha K, Juszczyński P.

Oncogene. 2016 Nov 17;35(46):5989-6000. doi: 10.1038/onc.2016.126. Epub 2016 May 2.

 

Expression of PIM kinases in Reed-Sternberg cells fosters immune privilege and tumor cell survival in Hodgkin lymphoma.

Szydłowski M, Prochorec-Sobieszek M, Szumera-Ciećkiewicz A, Derezińska E, Hoser G, Wasilewska D, Szymańska-Giemza O, Jabłońska E, Białopiotrowicz E, Sewastianik T, Polak A, Czardybon W, Gałęzowski M, Windak R, Zaucha JM, Warzocha K, Brzózka K, Juszczyński P.

Blood. 2017 Sep 21;130(12):1418-1429. doi: 10.1182/blood-2017-01-760702. Epub 2017 Jul 11..

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 2.3 "Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej"

ig ncbir ue