Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu partnerem naukowym Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (IHiT) w Warszawie

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu jest partnerem naukowym Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (IHiT) w Warszawie w ramach realizowanego przez IHiT projektu pn.: „Cyfrowe laboratorium badań naukowych w hematoonkologii” nr POIG.02.03.00-14-111/13 sfinansowanym z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet II. Infrastruktura strefy B+R, Działanie 2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 2.3 "Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej"

ig ncbir ue