MEK Inhibition Sensitizes Precursor B-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia (B-ALL) Cells to Dexamethasone through Modulation of mTOR Activity and Stimulation of Autophagy.

Polak A, Kiliszek P, Sewastianik T, Szydłowski M, Jabłońska E, Białopiotrowicz E, Górniak P, Markowicz S, Nowak E, Grygorowicz MA, Prochorec-Sobieszek M, Nowis D, Gołąb J, Giebel S, Lech-Marańda E, Warzocha K, Juszczyński P.

PLoS One. 2016 May 19;11(5):e0155893. doi: 10.1371/journal.pone.0155893. eCollection 2016.

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 2.3 "Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej"

ig ncbir ue